ภูเก็ต ช.คชสาร เครน เซอร์วิส บริการให้เช่ารถเครนใน จ.ภูเก็ต และ จ.ใกล้เคียง ทีมงานบริการคุณภาพของเรา ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายคุณภาพ ภายใต้ผลงานที่เป็นการการันตีในความน่าเชื่อถือด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง เราจึงขยาย
การให้บริการเครื่องจักรในโซนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยการเสริมศักยภาพทีมงานด้านซ่อมบํารุงของเราให้พร้อมอยู่เสมอ

     ภูเก็ต ช.คชสาร เครน เซอร์วิส พวกเราคํานึงถึงความปลอดภัย
เป็นอันดับหนึ่ง อีกทั้งเรายังใส่ใจในการบริการ ให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

"บริการด้วยใจ ใส่ใจในบริการ"
โทร 080-5955599 , 085-5955959